مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ابوالفضل
نام خانوادگی:علامی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، ادبیات عرب

زندگی نامه

استاد ابوالفضل علامی در سال 1337 در استان قم دیده به جهان گشود در سال 1359 وارد حوزه علمیه قم گردید و از اساتید بنامی  همچون آیت الله محفوظی کسب فیض نبود از ایشان آثار قرآنی متعددی به چاپ رسیده است و سابقه همکاری با سازمان ها و نهادهای قرآنی کشور در کارنامه کاری  ایشان ثبت کردیده است که با مراجعه به قسمت های دیگر صفحه قابل مشاهده می باشد